Techtronic Industries honored at 2023 AmCham Vietnam ESG Impact Showcase for sustainable contributions in Vietnam

On November 21st, 2023, Techtronic Industries Vietnam (TTI Vietnam) was recognized as one of 10 firms demonstrating exemplary dedication to ESG (Environment, Social, Governance) activities at the 2023 AmCham Vietnam ESG Impact Showcase. AmCham Vietnam ESG Impact Showcase is a Read More …

Techtronic Industries được vinh danh tại “2023 AmCham Vietnam ESG Impact Showcase” cho những đóng góp bền vững tại Việt Nam

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, Techtronic Industries Việt Nam (TTI Việt Nam) được ghi nhận là một trong 10 doanh nghiệp xuất sắc trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến ESG (Môi trường, Xã hội và Read More …

USAID hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nắm bắt cơ hội đầu tư và kết nối kinh doanh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, do năng lực của họ còn hạn chế, thiếu kết Read More …

USAID supports Vietnamese small and medium enterprises to seize new opportunities for investment and business linkages

Small and medium enterprises (SMEs), including those in supporting industries, play an important role in Vietnam’s economic growth. However, due to their limited capabilities, lack of market linkages, and disruptions in global supply chains caused by the COVID-19 pandemic, SMEs Read More …

TTI hợp tác với Khu công nghệ cao Sài Gòn tổ chức hội thảo các nhà cung cấp Việt Nam năm 2020

Công ty hàng đầu thế giới về sản xuất Thiết bị điện không dây dùng ngoài trời và Tự chăm sóc sàn xe Techtronic Industries Co. Ltd. (gọi tắt là “TTI” hoặc “Tập đoàn”) (Mã chứng khoán: 669, Ký hiệu Read More …