USAID hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nắm bắt cơ hội đầu tư và kết nối kinh doanh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, do năng lực của họ còn hạn chế, thiếu kết nối thị trường, đặc biệt là sự đứt gãy, gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu do dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vẫn đang phải xoay xở để tìm kiếm khách hàng và cơ hội thị trường mới.

Hôm nay, ngày 9 tháng 12 năm 2020, Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ phối hợp với Sở Công Thương (Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ) TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, và Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn “Cơ hội kết nối và đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Diễn đàn có sự tham gia của ông Robert Greenan, Phó Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh, ông Gregory Leon, Giám đốc Phòng Phát triển Kinh tế và Quản trị Nhà nước, USAID/Việt Nam, ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, và bà Lê Bích Loan, Phó Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao, cùng hơn 300 đại biểu đại diện các sở ban ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.

Diễn đàn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trao đổi và kết nối với doanh nghiệp đầu chuỗi cung ứng Techtronic Industries (TTI) để có thể trở thành nhà cung ứng đạt chuẩn cho TTI. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng có cơ hội tìm hiểu về những chương trình hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng từ ban quản lý các khu công nghiệp, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và ngân hàng.

Tiếp cận thông tin, tăng cường kết nối và tham gia chuỗi cung ứng sẽ giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam phục hồi sau những gián đoạn của chuỗi cung ứng do dịch bệnh Covid-19. USAID sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vào chuỗi cung ứng trong khu vực và toàn cầu.

 

Thông cáo báo chí phát hành bởi agency Truyền thông EloQ.