Techtronic Industries honored at 2023 AmCham Vietnam ESG Impact Showcase for sustainable contributions in Vietnam

On November 21st, 2023, Techtronic Industries Vietnam (TTI Vietnam) was recognized as one of 10 firms demonstrating exemplary dedication to ESG (Environment, Social, Governance) activities at the 2023 AmCham Vietnam ESG Impact Showcase. AmCham Vietnam ESG Impact Showcase is a Read More …

Techtronic Industries được vinh danh tại “2023 AmCham Vietnam ESG Impact Showcase” cho những đóng góp bền vững tại Việt Nam

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, Techtronic Industries Việt Nam (TTI Việt Nam) được ghi nhận là một trong 10 doanh nghiệp xuất sắc trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến ESG (Môi trường, Xã hội và Read More …