Boosting with AstraZeneca’s vaccine provides high protection against Omicron, equivalent to mRNA COVID-19 vaccines

Boosting with AstraZeneca’s vaccine and mRNA COVID-19 vaccines provide equally high protection against Omicron-related severe outcomes, including hospitalisation and death, even as new subvariants of the virus emerge, according to an expert review of more than 50 real-world studies. The Read More …

Mũi vắc xin nhắc lại của AstraZeneca cung cấp khả năng bảo vệ cao tương đương với vắc xin theo công nghệ mRNA trước biến thể Omicron

Theo đánh giá của các chuyên gia trên hơn 50 nghiên cứu đời thực, mũi nhắc lại (mũi ba) của vắc xin COVID-19 của AstraZeneca và các vắc xin theo công nghệ mRNA có hiệu quả cao tương đương trong Read More …

AstraZeneca’s COVID-19 vaccine estimated to have prevented 232,766 deaths in Vietnam

With more than 72 million doses delivered to Vietnam, AstraZeneca’s COVID-19 vaccine is one of the most used in the country and is estimated to have prevented 232,766 deaths locally, an independent assessment of vaccine effectiveness shows.1,2 AstraZeneca’s vaccine was Read More …

Vắc xin AstraZeneca ước tính đã ngăn ngừa 232.766 ca tử vong do COVID-19 ở Việt Nam

Với tổng số hơn 72 triệu liều đã được cung ứng tới Việt Nam, vắc xin AstraZeneca là một trong những loại vắc xin COVID-19 được sử dụng nhiều nhất trong nước. Theo ước tính, vắc xin này đã ngăn Read More …