Official launch of the “Health innovation network” – pioneering healthcare innovation and digital transformation

On November 19, 2023, in Ho Chi Minh City, the Vietnam Young Physicians Association (VYPA) and AstraZeneca Vietnam hosted a launch ceremony of the “Health Innovation Network” and kick-start the first program under the Network scope called “Digital Lung Health.” Read More …

Ra mắt “Mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế” – bước tiến trong đổi mới chăm sóc sức khỏe và chuyển đổi kỹ thuật số trong tương lai

Ngày 19 tháng 11 năm 2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (VYPA) và AstraZeneca Việt Nam đã tổ chức sự kiện ra mắt Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Y tế Read More …

AstraZeneca Vietnam and Can Tho City are working together to improve health services and care

On November 14, 2023, AstraZeneca Vietnam and Can Tho City officials signed an agreement to work together on health projects to better the community’s health and create a lasting healthcare system. The signing ceremony was attended by Mr. Tran Viet Read More …

AstraZeneca Việt Nam và Thành phố Cần Thơ cùng hợp tác để nâng cao dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, lãnh đạo AstraZeneca Việt Nam và thành phố Cần Thơ đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế nhằm triển khai các dự án nâng cao sức khỏe cộng đồng Read More …

Ministry of Science and Technology approves AstraZeneca’s technology transfer for pharmaceutical production in Vietnam

On October 10th, 2023, AstraZeneca announced that the Ministry of Science and Technology has issued a certificate of technology transfer registration for AstraZeneca to transfer the technology of production and packaging processes to Medochemie to produce innovative pharmaceutical products in Read More …

Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận cho AstraZeneca chuyển giao công nghệ sản xuất dược phẩm tại Việt Nam

Ngày 10/10/2023, Công ty AstraZeneca cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ cho AstraZeneca chuyển giao công nghệ sản xuất và quy trình đóng gói cho Công ty Read More …

Comprehensive strategic cooperation program between AstraZeneca and the society of Asthma, Allergy & Clinical Imnunology of HCM City

October 2, 2023 – Today marks a significant milestone in healthcare collaboration, as AstraZeneca Vietnam Company and the Society of Asthma, Allergy & Clinical Immunology of Ho Chi Minh City (HSAACI) unveil a comprehensive strategic cooperation memorandum. The aim of Read More …

Chương trình hợp tác chiến dịch toàn diện giữa AstraZeneca và Liên chi hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TPHCM

Ngày 02 tháng 10 năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực hợp tác chăm sóc sức khỏe, khi công ty AstraZeneca Việt Nam và Liên chi hội Hen suyễn – Dị ứng – Miễn dịch Read More …

Young Health Programme launches Phase 2 in Vietnam (2023-2025)

The Ministry of Education and Training, in partnership with AstraZeneca and Plan International Vietnam, is pleased to announce the official launch of Phase 2 of the Young Health Programme (YHP) Vietnam. This global initiative of AstraZeneca emphasises youth well-being and Read More …

Chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam chính thức khởi động giai đoạn 2 (2023 – 2025)

Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với AstraZeneca và Tổ chức Plan International Việt Nam chính thức khởi động Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2. Đây là một sáng kiến đầu tư Read More …