Sinh viên trường MDIS dẫn đầu Cuộc thi Pha chế Cocktail 2019 (hạng mục Sinh viên) nhân kỷ niệm 200 năm thành lập Singapore

Hai sinh viên thuộc Học viện Phát triển và Quản lý Singapore (MDIS) – Fannie Foo và Lim Yuwan – đã tiến gần hơn đến ước mơ tạo ra những thức uống được pha chế nổi tiếng trên thế giới Read More …

MDIS students clinched top spots in National Cocktail Competition 2019 (Students Category) with drinks to commemorate Singapore Bicentennial

Management Development Institute of Singapore (MDIS) students Miss Fannie Foo and Miss Lim Yuwan came closer to realising their dreams of creating concoctions as world-renowned as the Singapore Sling, when they took home the champion and second places respectively in Read More …