AstraZeneca Việt Nam và Thành phố Cần Thơ cùng hợp tác để nâng cao dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, lãnh đạo AstraZeneca Việt Nam và thành phố Cần Thơ đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế nhằm triển khai các dự án nâng cao sức khỏe cộng đồng Read More …