Comprehensive strategic cooperation program between AstraZeneca and the society of Asthma, Allergy & Clinical Imnunology of HCM City

October 2, 2023 – Today marks a significant milestone in healthcare collaboration, as AstraZeneca Vietnam Company and the Society of Asthma, Allergy & Clinical Immunology of Ho Chi Minh City (HSAACI) unveil a comprehensive strategic cooperation memorandum. The aim of Read More …

Chương trình hợp tác chiến dịch toàn diện giữa AstraZeneca và Liên chi hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TPHCM

Ngày 02 tháng 10 năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực hợp tác chăm sóc sức khỏe, khi công ty AstraZeneca Việt Nam và Liên chi hội Hen suyễn – Dị ứng – Miễn dịch Read More …