Chương trình hợp tác chiến dịch toàn diện giữa AstraZeneca và Liên chi hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TPHCM

Ngày 02 tháng 10 năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực hợp tác chăm sóc sức khỏe, khi công ty AstraZeneca Việt Nam và Liên chi hội Hen suyễn – Dị ứng – Miễn dịch Read More …