Cảnh báo thủ đoạn giả mạo EloQ Communications mời tham gia dự án

CẢNH BÁO – EloQ Communications nhận được tin có một số đối tượng đang sử dụng tên, logo và địa chỉ giả mạo Công ty TNHH Truyền thông EloQ (EloQ Communications) thông qua ứng dụng Zalo và Telegram, lừa các nạn nhân nạp tiền qua đường link giả để hoàn thành từng “đơn hàng” dưới dạng mã cổ phiếu. EloQ và các nhân viên của EloQ hoàn toàn không có các dự án và hành động đi mời gọi tham gia như trên

SCAM ALERT – EloQ Communications received news that some subjects are using fake names, logo, and address of EloQ Communications Company Limited (EloQ Communications) through Zalo and Telegram applications, tricking victims into depositing money through fake links to complete each order in the form of a stock code. EloQ and its employees have absolutely no projects and actions to invite participation as above.

Các đối tượng chủ động tiếp cận các nạn nhân thông qua dữ liệu người dùng sẵn có,  mạo danh là nhân viên nhân sự để yêu cầu nạn nhân thực hiện nhiệm vụ để nhận việc. Sau đó, chúng sử dụng các thông tin của EloQ Communications để giả mạo, cắt ghép thành website công việc, do đó các nạn nhân lầm tưởng đang thỏa thuận việc làm với EloQ Communications.
The subjects proactively approach the victims through available user data, impersonating human resources staff to ask victims to perform tasks to get jobs. Then, they use EloQ Communications’ information to fake and collage it into a job website, so the victims would mistakenly think they are entering into a job agreement with EloQ Communications. 

 

Mục đích của đối tượng:
Purpose of the subjects:

1. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức yêu cầu nạn nhân nạp tiền để hoàn thành “đơn hàng”, sau đó phải đóng tiền “thuế trạm” nếu muốn lấy lại cả tiền gốc lẫn tiền lãi.
Fraudulent appropriation of property by asking the victim to deposit money to complete the order and then having them pay “tax” if they want to get back both principal and interest.

2. Thu thập trái phép dữ liệu số, bao gồm thông tin cá nhân như lý lịch, CCCD, tài khoản ngân hàng, số điện thoại; điều này có thể dẫn đến việc thông tin bị sử dụng một cách trái pháp luật, ví dụ đối tượng có thể sử dụng thông tin để vay tiền trên các ứng dụng và dụ dỗ nạn nhân xác nhận các khoản vay này.
Illegally collecting digital and personal data (résumé, ID card, bank account, phone number, etc.). The information may be used by subjects for illegal purposes, such as borrowing money on the app, and they may lure the victim into authenticating this loan.

 

Khuyến cáo:
Recommendation: 

Tuyệt đối không giao dịch tài chính qua ứng dụng Zalo hay Telegram. Các cá nhân có nhu cầu tìm việc hoặc nhận được lời mời hợp tác từ các đối tượng tự nhận mình là nhân viên nhân sự của EloQ Communications, hãy liên hệ trực tiếp đến EloQ Communications qua (1) fanpage EloQ Communications, (2) email business@eloqasia.com và (3) số điện thoại +842839251559; ngoài ra không nên liên lạc qua kênh nào khác.
Do not conduct financial transactions via Zalo and Telegram applications. If any individual is looking for a job or receives a cooperation invitation from someone claiming to be a human resources employee of EloQ Communications, please get in touch with EloQ Communications directly via (1) the EloQ Communications page on Facebook, (2) email business@eloqasia.com or (3) phone number +842839251559. 

Thông cáo báo chí phát hành bởi agency EloQ Communications