AstraZeneca data at WCLC advance ambition to have an AstraZeneca medicine for more than half of all patients treated for lung cancer by 2030

New data across diverse innovative therapeutic options showcase commitment to redefining lung cancer outcomes. AstraZeneca advances its lung cancer portfolio and pipeline at the International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) 2023 World Conference on Lung Cancer (WCLC), Read More …

Dữ liệu mới được công bố tại Hội nghị thế giới về Ung thư phổi (WCLC) đưa AstraZeneca đến gần hơn tới mục tiêu đem đến một loại thuốc có thể điều trị được cho hơn nửa số bệnh nhân ung thư phổi vào năm 2030

Dữ liệu mới trên nhiều phác đồ điều trị tiên tiến khác nhau thể hiện cam kết của AstraZeneca trong việc định nghĩa lại kết quả điều trị ung thư phổi. AstraZeneca đạt được những bước tiến cụ thể trong Read More …