EloQ Communications wins Tech Behemoths awards in the Public Relations, Advertising, and Social Media Marketing categories

Ho Chi Minh, Vietnam – EloQ Communications, a communications company specializing in public relations (PR) and integrated marketing in Vietnam with its headquarters in Ho Chi Minh City, has recently won the Tech Behemoths 2023 award in all three categories Read More …

EloQ Communications chiến thắng giải Tech Behemoths ở hạng mục Quan hệ Công chúng, Quảng cáo và Marketing mạng xã hội

Công ty truyền thông EloQ Communications – chuyên về lĩnh vực quan hệ công chúng (PR) và marketing tích hợp tại Việt Nam, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh – vừa đoạt Tech Behemoths 2023 ở cả ba hạng Read More …

EloQ Communications chiến thắng giải Tech Behemoths ở hạng mục Quảng cáo, Chiến lược marketing và Marketing mạng xã hội

Công ty truyền thông EloQ Communications chuyên về lĩnh vực quan hệ công chúng (PR) và marketing tích hợp tại Việt Nam đã chiến thắng 3 giải thưởng ở các hạng mục Quảng cáo, Chiến lược Marketing và Marketing mạng Read More …