EloQ Communications chiến thắng giải Tech Behemoths ở hạng mục Quảng cáo, Chiến lược marketing và Marketing mạng xã hội

Công ty truyền thông EloQ Communications chuyên về lĩnh vực quan hệ công chúng (PR) và marketing tích hợp tại Việt Nam đã chiến thắng 3 giải thưởng ở các hạng mục Quảng cáo, Chiến lược Marketing và Marketing mạng Read More …