Tổng cục Du lịch Hồng Kông hỗ trợ các nhà làm phim châu Á quay các bộ phim lấy bối cảnh xứ Cảng Thơm

Tổng cục Du lịch Hồng Kông luôn hỗ trợ nhà làm phim đến từ các quốc gia khác quay các bộ phim lấy bối cảnh Hồng Kông, để qua đó, quảng bá những nét văn hoá độc đáo và riêng Read More …

The Hong Kong Tourism Board supports Asian filmmakers in filming films set in Hong Kong

The Hong Kong Tourism Board (HKTB) has always supported the in-town production of films from different parts of the world, to spread Hong Kong’s unique culture and appealing experiences to global audiences through. Among them, the HKTB is supporting the Read More …