Rakuten Viber launches campaign to fight world hunger amid COVID-19 crisis

Complete with a sticker pack and Viber-owned community, the messaging platform will help organizations fighting world hunger by engaging its users Rakuten Viber, one of the world’s leading apps for free and easy communication, announces the launch of its campaign Read More …

Rakuten Viber ra mắt tính năng Sáng Tạo Sticker, cho phép người dùng biến hình ảnh của mình thành những sticker tiếp theo được lan truyền rộng rãi

Rakuten Viber vừa trở thành ứng dụng duy nhất cho phép tích hợp trọn bộ sticker sáng tạo trong cùng một ứng dụng; từ nay người dùng có thể gây kinh ngạc cho bạn bè bằng những sticker mang đậm Read More …