Giám đốc Điều hành EloQ Communications tham gia hội thảo trực tuyến về Quan hệ Công chúng tại Việt Nam

Ngày 4/6 vừa qua, Tiến sĩ Clāra Ly-Le, Giám đốc Điều hành công ty Truyền thông EloQ Communications đã tham dự diễn đàn trực tuyến chủ đề “Công chúng mới sau đại dịch” do Mạng lưới Quan hệ Công chúng Read More …

Webinar on “new public after pandemic” attracts attention of Vietnamese PR practitioners

On June 4th 2020, Dr. Clāra Ly-Le, Managing Director of the marketing communications agency EloQ Communications, took part in a webinar held by the Vietnam Public Relations Network (VNPR). With the participation of guest speakers who are top experts in Read More …