EloQ Communications encourages employees and partners to delete email to protect the environment

EloQ Communications encourages its employees, partners and community to remove unnecessary emails and reduce file attachments to minimize email’s size to contribute to environmental protection towards Earth Day. Since the outbreak of Covid-19 in February 2020, the operations of many Read More …

EloQ Communications khuyến khích nhân viên và đối tác xóa thư điện tử để bảo vệ môi trường hướng đến sự kiện Ngày Trái Đất 2020

Hồ Chí Minh, Việt Nam, 25/03/2020, công ty truyền thông EloQ Communications khuyến khích nhân viên, đối tác và cộng đồng xóa thư điện tử không cần thiết và hạn chế đính kèm tập tin để giảm dung lượng của Read More …