Đại học Luật Hà Nội hợp tác với trường Đại học thuộc top một phần trăm những trường hàng đầu thế giới, mở chương trình Cử nhân Luật hệ song bằng

Bắt đầu từ mùa thu 2019, sinh viên Việt Nam có thể lấy bằng Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội cùng lúc với bằng Cử nhân Luật của Đại học Arizona, Hoa Kỳ. Tất cả chỉ trong Read More …

Hanoi Law University partners with top one-percent university worldwide for dual bachelor’s degree in law

Hanoi Law University (HLU), Vietnam’s premier law school, and the University of Arizona (UA), which ranks in the top one-percent of universities worldwide, have partnered for a dual degree that allows students to earn a Bachelor of Laws (LLB) from Read More …