LONGi Founder and President Li Zhenguo advocates building a healthy planet for everyone’s prosperity by providing clean, efficient and affordable energy at Stockholm +50 Conference

This year is the 50th anniversary of the United Nations Conference on the Human Environment (1972-2022). To mark this occasion, the UN announced to convene the “Stockholm +50” High-level International Conference themed “A Healthy Planet for the Prosperity of All – Our Read More …

LONGi ủng hộ chính sách hành tinh khỏe mạnh vì sự thịnh vượng của tất cả mọi người tại Hội nghị Stockholm +50

Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường Con người (1972-2022), Liên Hợp Quốc (LHQ) thông báo tổ chức Hội nghị Quốc tế Cấp cao “Stockholm +50” với chủ đề “Một hành tinh khỏe Read More …