Tổ chức phi lợi nhuận Planet Water Foundation và Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên tái cam kết mang nước sạch đến các xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đến cuối năm, mối quan hệ hợp tác này sẽ cung cấp nước sạch cho hơn 10.000 người dân Planet Water Foundation – một tổ chức phi lợi nhuận giúp giải quyết tình trạng thiếu nước toàn cầu thông qua Read More …

Planet Water Foundation and Hung Yen Knitting & Dyeing Co. Ltd renew commitment to deliver clean water access to communities in Hung Yen province

By the end of the year, the partnership will have provided safe water access to over 10,000 people Planet Water Foundation, a nonprofit organization that addresses global water poverty by providing clean water access and hygiene education programs, and Hung Read More …