Clāra Ly-Le, Giám đốc điều hành EloQ Communications, được CIO Global vinh danh trong danh sách “Những phụ nữ có tầm ảnh hưởng trong ngành PR 2023”

Tiến sĩ Clāra Ly-Le, người sáng lập và là Giám đốc Điều hành EloQ Communications, vừa được CIO Global vinh danh là một trong “Những phụ nữ có tầm ảnh hưởng trong ngành PR 2023”. Sự vinh danh này phản Read More …

EloQ Communications’ Clāra Ly-Le recognized in CIO Global’s “Influential women in PR 2023” list

Dr. Clāra Ly-Le, the founder and managing director of EloQ Communications, has been named among the “Influential Women in PR 2023” by CIO Global. This recognition highlights her significant contributions to the public relations (PR) and marketing industry, showcasing a Read More …