APREA expands reach into real assets with infrastructure investments to push boundaries and create new opportunities in the region

APREA’s rebranding celebrates 16 years of long-term industry advocacy with re-found purpose in “Driving the Future of Real Assets” APREA celebrates its 16th anniversary with the association’s mission redefined: To promote growth in the real assets sector by being the Read More …

APREA: Mở rộng khoản đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo ra các cơ hội mới trong ngành bất động sản khu vực

APREA tái định vị thương hiệu nhân kỷ niệm 16 năm hoạt động trong ngành với mục đích tái lập dự án “Thúc đẩy tương lai ngành Bất động sản” Hiệp hội Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương, Read More …