Zoho One – Hệ điều hành dành cho doanh nghiệp vừa ra mắt giao diện hợp nhất mới để tăng lợi thế cạnh tranh cho khách hàng

Zoho Corporation đã giới thiệu thêm nhiều ứng dụng và dịch vụ mới được tích hợp vào Zoho One – Hệ điều hành dành cho doanh nghiệp. Các giải pháp mới cho phép doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, Read More …

Zoho One’s new unified experience on its operating system for business to gain competitive advantage

Featuring 5 new apps, 3 new services, and 7 major platform enhancements, Zoho One helps businesses to solve disjointed data and systems challenges,  and close communications gaps across teams and departments. Zoho Corporation introduced new apps and services in Zoho Read More …