Thêm gần 600.000 liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam

Ngày 06/08/2021, AstraZeneca đã cung cấp thêm cho Việt Nam 592.100 liều vắc xin COVID-19. Đây là lần giao vắc xin thứ bảy thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa AstraZeneca và Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam VNVC, Read More …

Almost 600,000 additional doses of AstraZeneca’s COVID-19 vaccine arrive in Vietnam

AstraZeneca delivered 592,100 additional doses of its COVID-19 vaccine for use in Vietnam on August 6th, 2021. The delivery is the seventh to Vietnam in total as part of the advance purchase agreement between AstraZeneca and Vietnam Vaccine JSC (VNVC), Read More …

Vắc xin AZD2816 của AstraZeneca nhằm chống lại biến chủng COVID-19 bắt đầu thử nghiệm lâm sàng pha II/III

Thử nghiệm sẽ thu tuyển khoảng 2.250 người trưởng thành để đánh giá tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch của vắc xin AZD2816 trong việc chống lại vi rút SARS-CoV-2 Những người tham gia vào thử nghiệm Read More …

First COVID-19 variant vaccine AZD2816 Phase II/III trial participants vaccinated

Trial to enroll approximately 2,250 adults to assess safety and immunogenicity of AZD2816 against the SARS-CoV-2 virus The first participants in a Phase II/III trial for the new COVID-19 variant vaccine AZD2816 were vaccinated today to assess its safety and immunogenicity in both Read More …