MDIS clinched all four gold medals at the 5th International College Students’ Barista Championship 2019

MDIS School of Tourism and Hospitality emerged victorious at the 5th International College Students’ Barista Championship 2019!  Our students from the Higher Diploma in Tourism, Hospitality and Events Management programme and Bachelor of Science (Hons) International Tourism and Hospitality Management Read More …

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Fullerton 2020 lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh

Fullerton Markets công bố sự trở lại của Hội nghị “Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Fullerton” (FLS) với quy mô lớn hơn và thú vị hơn năm 2020, sẽ diễn ra lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Read More …

Fullerton Leaders Summit 2020 to be hosted in Ho Chi Minh City for the first time

Fullerton Markets announced the return of a bigger and more exciting Fullerton Leaders Summit (FLS) in 2020, to take place in Ho Chi Minh City, Vietnam for the first time. The company’s flagship event – a summit focused on entrepreneurship, Read More …

Dự đoán tình duyên bằng khoa học với Nanaya, ứng dụng lần đầu ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2020

Nanaya là ứng dụng đầu tiên dự đoán tình duyên theo khoa học Nanaya, ứng dụng đầu tiên trên thế giới có khả năng dự đoán tình duyên tương lai của người dùng, chính thức ra mắt tại Việt Nam Read More …